Redovisning

Redovisningen är ett underlag och en förutsättning för ekonomisk kommunikation, både internt inom ett företag, men också externt mellan olika intressenter som till exempel banker eller andra kreditgivare, investerare eller Skatteverket.

När man startar eller tar över ett företag eller en enskild näringsverksamhet innebär det att man behöver registrera alla ekonomiska händelser. Detta för att kunna redovisa både hur den finansiella situationen ser ut vid en viss tidpunkt i en balansrapport, men också för att kunna göra en resultatuppföljning i den så kallade resultatrapporten. Sköter man redovisningen i ett bokföringsprogram kan man lätt ta fram dessa uppgifter. Hur redovisningen ska ske är dock mycket hårt reglerat i både Bokföringslagen och Årsredovisningslagen.

Vad säger Skatteverket?
Alla bolag och fysiska personer som har en enskild näringsverksamhet är skyldiga att bokföra alla ekonomiska händelser. Skatteverket kräver också att alla bokföringsskyldiga redovisar moms, arbetsgivaravgifter samt avdragen preliminär skatt i den så kallade skattedeklarationen.

Bokföringsskyldigheten innebär också att man löpande ska bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras både i kronologisk ordning i en grundbok, men också i en systematisk sammanställning i en huvudbok. Man behöver ha verifikationer för alla poster i bokföringen och dessa ska förvaras på ett betryggande sätt under minst 7 år. Dessutom krävs det att man som bokföringsskyldig ska upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Redovisning i Uppsala
Att sköta sin redovisning innebär ett stort ansvar och att det krävs att man är uppdaterad inom både lagar och regler. Då kan det vara skönt att kunna hyra den tjänsten redovisning Uppsala och på så sätt slippa administrationen och arbetet kring denna.

Det kan underlätta att hyra in olika tjänster, såsom ren redovisning, där man kan få hjälp med både den löpande bokföringen, skattefrågor och redovisningen. Man kan även få hjälp med ekonomisk rådgivning vid till exempel investeringar eller värderingar, samt med löneadministration. Då slipper man lägga tid på den delen av administrationen och kan samtidigt få en kvalitetsstämpel på sitt företag.