Redovisning

Alla företag och föreningar måste kunna redovisa sitt ekonomiska resultat och sin ekonomi. För att kunna göra detta måste allt bokföras. Varje bokföring avslutas med ett så kallat bokslut som sammanställer allt i bokföringen, från varu- och tjänsteproduktion till finanserna. Med sin bokföring måste alla företag eller föreningar kunna redovisa alla sina affärshändelser både i systematisk och i datums följd. Att kunna visa upp sin bokföring, är det som kallas för redovisning.

Redovisningsbyråer
En redovisningsbyrå eller en redovisningskonsult är ett företag (eller en person) som arbetar externt från företagen och blir anställd endast för att ta hand om eller se över företagets redovisning. Ett företag anlitar en redovisnings byrå för att verifiera och säkerställa att alla transaktioner har gått rätt till enligt svenska lag och se till att bokföringen görs på rätt sätt. I Sverige måste alla aktiebolag använda sig av ett redovisningsbolag.

Din redovisningsbyrå i Göteborg
Ett företag som vill anlita en redovisningsbyrå i Göteborg kan vända sig till Arkiv Redovisning AB, de kan nås på http://arkivredovisning.se/ där alla kontaktuppgifter hittas. Bland annat kan de hjälpa till med företagets ekonomiska rutiner så som löner, skatter med mera. De ser till att allt sköts på ett korrekt sätt och att alla betalningar görs i tid. Arkiv Redovisning AB kan även hjälpa till att se över företagets budget, investering och samarbeten.