Effektivisera verksamheten med redovisningshjälp

Det kan vara lätt att inbilla sig att man som egen företagare med en verksamhet i liten omfattning klarar av att fixa redovisningen helt på egen hand, men faktum är att det är att lura sig själv. Oavsett företagets storlek krävs både kunskap, tid och intresse för att på rätt sätt sköta verksamhetens bokföring och redovisning.

Genom att anlita extern redovisningshjälp underlättar man både arbetsvardagen och förbättrar effektiviteten inom verksamheten. Redovisningsbyråer är experter inom alla typer av redovisning och kan dessutom fungera som en trygg ekonomisk rådgivare.

Hitta redovisningsbyrå i Alingsås
De flesta orter i Sverige erbjuder varierande typer av byråer inom redovisning att anlita för att få hjälp med bokföring inom företaget. Som kund bör man se över sina behov för att på bästa sätt hitta en redovisningsbyrå med de rätta förutsättningarna för en fungerande affärsrelation. Små till medelstora företag i Alingsås och dess omnejd kan exempelvis kontakta http://www.amkredovisning.se/ som erbjuder alla typer av redovisningstjänster oavsett företagsform, alltid med stort fokus på en kundnära service. Större typer av företag och organisationer med säte och kontor på olika orter i Sverige (och många gånger i världen) brukar vanligtvis arbeta med en och samma nationella alt. internationella byrå, oftast någon av branschens globala revisionsfirmor.

Vilka tjänster kan man få hjälp med?
Den som tar hjälp av en redovisningsbyrå kan känna sig trygg i det faktum att det är experter som dagligen arbetar med bokföring och redovisning som tar sig an ens egna ärenden. Revisorer kan dessutom erbjuda ekonomisk rådgivning, vilket många gånger kan vara av betydande värde för företag som tidigare inte haft kunskap eller tid att ägna åt olika typer av frågor inom området. Några exempel på konkreta tjänster redovisningsfirmor erbjuder sina kunder är bland annat bokföring, bokslut, deklarationer, skatter och löner. Samtliga nämnda redovisningskategorier tar sin behövliga tid och genom att lämna över dessa till proffs ger man sig själv och företaget mer tid till effektivt arbete i den dagliga verksamheten.

Hjälp med immaterialrätt

För konstnärer, tänkare, inspiratörer och andra som uppfinner nya saker, kan det vara svårt att veta vilka rättigheter som finns inom området om man vill skydda sin idé. Därför finns någonting som kallas för immaterialrätt, vilket innebär att man kan skydda det man har åstadkommit. Immaterialrätten gäller just immateriella saker, det vill säga sådant som inte direkt kan ses eller vidröras. Exempel på detta är en teknisk lösning, en design till ett mönster eller ett varumärke. Kanske är det lättare att förstå innebörden om man använder den engelska termen ”Intellectual Property Rights”. Att observera är att immaterialrätten endast är nationell. Med andra ord kan din idé vara skyddad i ett visst land men inte i ett annat.

Behöver du hjälp med att skydda någonting som du har skapat, kan du få hjälp av Bjerkéns Patentbyrå AB som har funnits sedan år 1951 och har en lång erfarenhet inom området. De hjälper sina kunder att få ett så omfattande skydd som det bara är möjligt. Här får du hjälp med både nationella och internationella prövningar. Har någon annan olovandes använt till exempel din design, erbjuds hjälp med undersökningar kring detta. Vidare kan Bjerkéns Patentbyrå AB hjälpa till vid rättegångar och även med att utforma licensavtal.

Eftersom detta område ofta upplevs som snårigt och svårt att förstå sig på är det verkligen att rekommendera att man tar kontakt med professionella inom området. En juridisk process tar både tid och kan vara kostsam om den inte utförs på rätt sätt. Bjerkéns är idag en av de mest pregnanta patentbyråerna och är speciellt kompetenta inom Europaområdet.

Redovisning

Redovisningen är ett underlag och en förutsättning för ekonomisk kommunikation, både internt inom ett företag, men också externt mellan olika intressenter som till exempel banker eller andra kreditgivare, investerare eller Skatteverket.

När man startar eller tar över ett företag eller en enskild näringsverksamhet innebär det att man behöver registrera alla ekonomiska händelser. Detta för att kunna redovisa både hur den finansiella situationen ser ut vid en viss tidpunkt i en balansrapport, men också för att kunna göra en resultatuppföljning i den så kallade resultatrapporten. Sköter man redovisningen i ett bokföringsprogram kan man lätt ta fram dessa uppgifter. Hur redovisningen ska ske är dock mycket hårt reglerat i både Bokföringslagen och Årsredovisningslagen.

Vad säger Skatteverket?
Alla bolag och fysiska personer som har en enskild näringsverksamhet är skyldiga att bokföra alla ekonomiska händelser. Skatteverket kräver också att alla bokföringsskyldiga redovisar moms, arbetsgivaravgifter samt avdragen preliminär skatt i den så kallade skattedeklarationen.

Bokföringsskyldigheten innebär också att man löpande ska bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras både i kronologisk ordning i en grundbok, men också i en systematisk sammanställning i en huvudbok. Man behöver ha verifikationer för alla poster i bokföringen och dessa ska förvaras på ett betryggande sätt under minst 7 år. Dessutom krävs det att man som bokföringsskyldig ska upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Redovisning i Uppsala
Att sköta sin redovisning innebär ett stort ansvar och att det krävs att man är uppdaterad inom både lagar och regler. Då kan det vara skönt att kunna hyra den tjänsten redovisning Uppsala och på så sätt slippa administrationen och arbetet kring denna.

Det kan underlätta att hyra in olika tjänster, såsom ren redovisning, där man kan få hjälp med både den löpande bokföringen, skattefrågor och redovisningen. Man kan även få hjälp med ekonomisk rådgivning vid till exempel investeringar eller värderingar, samt med löneadministration. Då slipper man lägga tid på den delen av administrationen och kan samtidigt få en kvalitetsstämpel på sitt företag.