Hjälp med immaterialrätt

För konstnärer, tänkare, inspiratörer och andra som uppfinner nya saker, kan det vara svårt att veta vilka rättigheter som finns inom området om man vill skydda sin idé. Därför finns någonting som kallas för immaterialrätt, vilket innebär att man kan skydda det man har åstadkommit. Immaterialrätten gäller just immateriella saker, det vill säga sådant som inte direkt kan ses eller vidröras. Exempel på detta är en teknisk lösning, en design till ett mönster eller ett varumärke. Kanske är det lättare att förstå innebörden om man använder den engelska termen ”Intellectual Property Rights”. Att observera är att immaterialrätten endast är nationell. Med andra ord kan din idé vara skyddad i ett visst land men inte i ett annat.

Behöver du hjälp med att skydda någonting som du har skapat, kan du få hjälp av Bjerkéns Patentbyrå AB som har funnits sedan år 1951 och har en lång erfarenhet inom området. De hjälper sina kunder att få ett så omfattande skydd som det bara är möjligt. Här får du hjälp med både nationella och internationella prövningar. Har någon annan olovandes använt till exempel din design, erbjuds hjälp med undersökningar kring detta. Vidare kan Bjerkéns Patentbyrå AB hjälpa till vid rättegångar och även med att utforma licensavtal.

Eftersom detta område ofta upplevs som snårigt och svårt att förstå sig på är det verkligen att rekommendera att man tar kontakt med professionella inom området. En juridisk process tar både tid och kan vara kostsam om den inte utförs på rätt sätt. Bjerkéns är idag en av de mest pregnanta patentbyråerna och är speciellt kompetenta inom Europaområdet.