Snussatser

Få saker är så svenska som just snus, en tobaksprodukt som är unik för Norden. I generationer har svenskars last varit att ha en prilla under läppen. Idag är det många som går över från cigaretter till snus, ett alternativ som innebär att man slipper att gå ut och röka, man skonar lungorna från rök och slipper lukten av cigaretter i kläder och hem. För många blir det också ett betydligt mer ekonomiskt alternativ. Det är också en viktig del av kulturen i vissa delar av befolkningen.

Varför börja med snussatser?
Det finns många anledningar till att börja med snussatser. Det kanske största skälet till att många går över till snussatser är ekonomin. Att iställlet för att köpa färdiga snusdosor själv göra lite arbete och göra snus av snussatser blir ett betydligt billigare alternativ. Det är bland annat för att man inte betalar för marknadsföring och tobaksskatt. Gör du själv det lilla pyssel som krävs så blir det också roligare att konsumera din egen produkt än att köpa en färdig dosa. Du undviker också vissa tillsatser.

Hur kommer man igång med snussatser?
Man kan köpa snussatser både för portionssnus och lössnus. Ofta beställer man ett ganska stort parti, vilket både är ekonomiskt och praktiskt. Det finns idag otaliga webshopar där man kan beställa snussatser och smidigt få det levererat. Du får då också instruktioner på den enkla process som oftast inkluderar endast vatten och möjligtvis någon essens om man vill ha en speciell smak. Vill man lära sig mer om hur man kan komma igång med snussatser kan man på sidan http://www.pgw.se/tobak/snussatser.html få bra information.